Ogólne warunki techniczno-handlowe.

 

Możliwe tolerancje

1.1 Wyroby produkowane przez Zakłady Meblowe Jana Walentnowicza wytwarzane są z płyty MDF, w wymiarach mieszczących się w gabarytach: wysokość 1000mm x szerokość 596mm. Na życzenie klienta można wykonać elementy o gabarytach maksymalnych tj. wysokość 2400mm i szerokości 1200mm bez gwarancji producenta. (naprężenia w materiale powodują jego wygięcie, zachodzi konieczność zastosowania większej ilości zawiasów lub napinaczy) Minimalny wymiar wykonanego elementu: wysokość 110mm x 296mm szerokości.

Tolerancja elementów na gotowym wyrobie nie powinna przekraczać:

 • wysokość +/- 1 mm

 • szerokość +/- 1 mm

 • grubość +/- 0,3 mm (wynika z tolerancji grubości płyty)

1.2 Wyroby gięte produkowane przez Zakłady Meblowe Jana Walentnowicza są o określonym promieniu. Na życzenie klienta, można wykonać elementy o innym promieniu niż standardowy, po wcześniejszych uzgodnieniach kosztów nowej formy i osprzętu niezbędnego do tej technologii oraz po ustaleniu minimalnych wymaganych odbiorów w uzgodnionym czasokresie.

Tolerancja elementów na gotowym wyrobie badana przymiarem ( szablonem kształtowym ) nie powinna przekraczać:

 • wysokość badana w środkowym punkcie elementu +/- 5 mm

 • wysokość badana na bokach elementu przy swobodnym położeniu przymiaru +/- 5 mm

 • grubość +/- 1 mm (wynika z tolerancji grubości klejonych płyt HDF)


Warunki użytkowe

 • Elementy stosowane przy wszelkich urządzeniach emitujących ciepło, powinny być oddzielone płytą ekranującą lub ekranami sprzedawanymi wraz z tymi urządzeniami.

 • Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy spłukać jak najszybciej wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie pozostawiać do zaschnięcia plam, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię. Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z dodatkiem mydła lub innej delikatnej substancji czyszczącej, przy pomocy szmatki lub szczotki o delikatnym włosiu. Nie należy stosować szczotek lub szmatek mocno szorstkich, gdyż może to spowodować zarysowanie powierzchni.

 • Po myciu powierzchnię elementu należy wytrzeć do sucha.

 • Nie wolno stosować silnych środków zawierających utleniacze, gdyż mogą one spowodować odbarwienie się powierzchni. Wszelki środki stosowane do konserwacji mebli mogą zmienić na trwale kolor materiału oraz jego strukturę ( połysk / matowość ).


Jakość

 • Wszystkie parametry nie określone w warunkach technicznych wyrobów Zakładów Meblowych Jana Walentynowicza odpowiadają wymaganiom, jakim odpowiadają wyroby do produkcji mebli kuchennych i pokojowych.


Reklamacja

 • Pomimo naszych starań aby oferowane przez nas wyroby były wolne od jakichkolwiek wad, czasami zdarza się iż drobne błędy popełnione w czasie procesu produkcjnego powodują powstanie wady. W związku z tym, dopuszczamy możliwość wykonania zleceń reklamacyjnych.

 • Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko po dostarczeniu ich do Zakładów Meblowych Jana Walentynowicza i zgłoszeniu w formie pisemnej. (wysyłka faksem).

 • Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (rysy, obicia krawędzi, wgniecenia) zgłoszone po odebraniu ich z magazynu lub firmy spedycyjnej (kurierskiej) rozwożącego dany towar, wady dopuszczalne wymienione w punkcie WARUNKI GWARANCYJNE I MOZLIWE TOLERANCJE oraz uszkodzenia wynikłe z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu.

Spory

 • Wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy Zakładami Meblowymi Jana Walentynowicza a odbiorcą bdą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zakladów Meblowych Jana Walentynowicza

Warunki gwarancyjne

 • Firma nie uwzględnia gwarancji w przypadku złego lub nieprawidłowego użytkowania frontów.

 • Firma nie uwzględnia gwarancji w przypadku użytkowania frontów niezgodnie z przeznaczeniem. Zakłady Meblowe Jana Walentnowicza nie gwarantują jednakowego rysunku folii w przypadku folii drewnopodobnej na każdym z produkowanych elementów.

Dopuszczalne jest na wyrobach z płyty MDF wystąpienie na powierzchni 1m2 produktu, w ilości 3 sztuk nie przekraczających 2mm średnicy:

 • wgnieceń

 • wysklepień

 • przebarwień

 • mikropęknięć

Niektóre folie połyskowe zastosowane na wyrobach Zakładów Meblowych Jana Walentynowicza, posiadają folię ochronną, którą klient zdejmuje sam po montażu. Zarysowania powstałe w trakcie usuwania folii ochronnej nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Zakłady Meblowe Jana Walentynowicza nie ponoszą odpowiedzialności za nie zapoznanie się z w/w informacją technicznohandlową, jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko*:
E-mail*:
Telefon:
Zapytanie*: