PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OGLĄDANIA FRONTÓW Z ODLEGŁOŚCI 1 METRA. REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ PŁASZCZYZNY FREZOWANE NA FRONTACH. STRUKTURA PŁYTY MINIMALNIE MOŻE WPŁYNĄĆ NA WYGLĄD ZEWNĘTRZNY FRONTU. ZGODNIE Z NORMĄ PRODUKCYJNĄ DOPUSZCZALNE JEST NA WYROBACH Z PŁYTY MDF ORAZ OKLEINY NATURALNEJ ORAZ LAKIEROWANYCH, WYSTĘPOWANIE NIEZNACZNYCH NIERÓWNOŚCI CO ZWIĄZANE JEST Z PROCESEM TECHNOLOGICZNYM.

 Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na fronty lakierowane.

 

Fronty lakierowane wykonywane są z płyty MDF dwustronnie białej o gr.16-19mm. Płyta mdf malowana jest podkładem kryjącym, a następnie 2 lub 3 warstwami lakieru w zależności od koloru. Odcień wybierany jest z palety 160 kolorów ICA. Odcienie z różnych partii produkcji mogą się nieznacznie różnić od siebie, co nie stanowi podstawy DO ZŁOŻENIA reklamacji.

 

 Gwarancja obejmuje:

 

- źle położony lakier (zaciek lub pęcherze powietrza),

 - uszkodzenie krawędzi z winy PRODUCENTA BĄDZ FIRMY KURIERSKIEJ DOSTARCZAJĄCEJ TOWAR PO SPISANIU PROTOKOŁU SZKODOWEGO zgłoszone w ciągu 2 dni roboczych od odbioru towaru.

 

  Gwarancja nie obejmuje:

 

- uszkodzenia krawędzi po upływie 2 dni roboczych od odbioru frontów,

- porysowanej nawierzchni z powodu niewłaściwego użytkowania frontu (np. intensywne czyszczenie szorstką szmatką, używanie past i proszków czyszczących do pielęgnacji frontu).

 

 Do pielęgnacji frontu lakierowanego zaleca się używanie bawełnianej szmatki.

 

 WARUNKI GWARANCYJNE DOTYCZĄCE FRONTÓW FORNIROWANYCH, MDF FOLIOWANYCH.

 

 1. Producent ponosi odpowiedzialność za produkowane przez siebie wyroby min. fornirowane, fronty mdf foliowane przez okres 24 miesięcy, jednak tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w wyrobie (wady procesowe –skazy, rozeschnięcia, odklejanie z wykluczeniem wad powstałych w procesie podgrzania frontów).

 

 2. Producent zobowiązany jest bezpłatnie usunąć wady lub wymienić wyroby wadliwe na wyroby wolne od wad – niezwłocznie, po pozytywnej dla klienta weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego. sprzedaży. W przypadku późniejszego zgłoszenia uszkodzeń powierzchni lub wad widocznych przy zakupie, Producent uznaje, że wszelkie odstępstwa powstały w skutek nieprawidłowego obchodzenia się produktem przez klienta (nieprawidłowe transportowanie, przechowywanie, użytkowanie) taki produkt nie podlega gwarancji.

 

 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancyjnymi, sposobami użytkowania wyrobów oraz Zasadami Obsługi Reklamacji.

 

 4. Gwarancją nie są objęte:

 

 *uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika);

 

* wady i uszkodzenia, o których Kupujący został poinformowany przed zakupem i w wyniku których obniżono_ cenę wyrobu;

 

 5. Za wadę nie są uznawane:
 naturalne cechy elementów drewnianych:

 

* w przypadku frontów na bazie płyty wiórowej i MDF (z użyciem forniru lub RAL):

 

* stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cecha drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych.

 

* naturalne „spękania” forniru wynikające z jego specyfiki;

 

* występowanie naturalnych przebarwień na fornirze oraz różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami okleiny oraz poszczególnymi frontami;
 

 1. Przygotowanie reklamacji do rozpatrzenia, niezbędne dokumenty.

 

Warunkiem sprawnego rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie przez klienta reklamowanego towaru do Producenta wraz wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacyjnym”, zwracając szczególna uwagę na wpisanie nr zlecenia i nr faktury. Zgłoszenie to powinno zostać przesłane faksem lub mailem do Producenta, a kopia dołączoną do przesyłki reklamowanego towaru.

 

Jednocześnie prosimy, aby przed wysłaniem reklamowanego towaru oznakować miejsce reklamowane w widoczny, lecz nietrwały sposób, na przykład, przez naklejkę. W przypadku otrzymania niewłaściwego towaru, prosimy o przesłanie go do Producenta. Przesyłka reklamowanego/zwracanego towaru, odbywa się na koszt Producenta.

 

Uwaga! W ramach możliwości przesyłki prosimy realizować za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Producenta.

 

 2. Reklamacje na podstawie dokumentacji zdjęciowej.

 

W wyjątkowych sytuacjach reklamacje mogą być rozpatrywane na podstawie dokumentacji zdjęciowej. Dotyczy to jednak tylko takich przypadków, gdzie wady jednoznacznie kwestionują wyrób, są na nich bardzo dobrze widoczne wady produkcyjne.

 

 3. Zwrot elementów zareklamowanych.

 

Jeśli reklamowany towar nie został wcześniej przesłany do Producenta, Klient po otrzymaniu pełnowartościowego wyrobu jest zobowiązany do zwrotu elementów zareklamowanych. Przesyłka odbywa się na koszt Producenta. Elementy te powinny być jednoznacznie opisane, jako zwrot reklamacyjny. Klient ma 2 dni robocze na odesłanie wadliwych frontów. W przypadku nie odesłania przez kupującego frontów zareklamowanych w w/w terminie, Klient zostaje obciążony kosztami wykonania zlecenia reklamacyjnego.

 

Uwaga! Zwroty reklamacyjne są ponownie weryfikowane i jeśli zostanie stwierdzone, że reklamacja była nieuzasadniona Klient może być obciążony kosztami reklamacji.

 

Termin rozpatrywania i realizacji reklamacji.

 

Informacje o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu (uzasadnienie na piśmie), Klient otrzymuje najpóźniej do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

 ZASADY I SPOSOBY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WYROBÓW

1. Wyroby należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wyroby powinny być właściwie zamontowane.
3. Meble z drewnianymi a także lakierowanymi frontami powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 60% oraz temperaturze mieszczącej się w przedziale od 15 do 30 °C
4. Podczas gotowania, w kuchni powinien być włączony pochłaniacz.
5. Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni mebli rozlanej i skroplonej wody, alkoholu, octu, kwasów, zasad i innych środków chemicznych oraz na bieżąco usuwać zabrudzenia.
6. Należy regularnie czyścic zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie frontów miękką tkaniną użyciem odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji mebli.
7. Do czyszczenia frontów nie należy używać wody, detergentów, rozpuszczalników, twardych gąbek i past zawierających środki ścierne.

 


 

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko*:
E-mail*:
Telefon:
Zapytanie*: